Rabu, 04 April 2012

Halaman 1


Rumania

UKURAN 
TINGGI : 34 CM
LEBAR : 35 CM

Harga   

Retail        :  Rp. 120.000,-

Min 3 pcs :  Rp. 110.000,-

Min 6 pcs :  Rp. 105.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM


Coralian

UKURAN
TINGGI : 29 CM

LEBAR : 46 CM


Harga   
Retail        :  Rp. 90.000,-
Min 3 pcs :  Rp. 80.000,-
Min 6 pcs :  Rp. 75.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM
Suezo

UKURAN
TINGGI : 30 CM
LEBAR : 48 CM


Harga   

Retail        :  Rp. 125.000,-

Min 3 pcs :  Rp. 115.000,-

Min 6 pcs :  Rp. 110.000,-
BAHAN KAIN KANVAS
SABLON SABLON FOAM

 


Grey bird

UKURAN
TINGGI : 29 CM
LEBAR : 46 CM

Harga   
Retail        :  Rp. 100.000,-
Min 3 pcs :  Rp. 190.000,-
Min 6 pcs :  Rp. 85.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM 
Matthew

UKURAN
TINGGI : 37 CM
LEBAR : 37 CM


Harga   
Retail        :  Rp. 135.000,-
Min 3 pcs :  Rp. 125.000,-
Min 6 pcs :  Rp. 120.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM
Crowell

UKURAN
TINGGI : 25 CM
LEBAR : 34 CM
 

Harga   
Retail        :  Rp. 95.000,-
Min 3 pcs :  Rp. 85.000,-
Min 6 pcs :  Rp. 80.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM

Blaze

UKURAN
TINGGI : 37 CM
LEBAR : 35 CM
 

Harga   

Retail        :  Rp. 140.000,-

Min 3 pcs :  Rp. 130.000,-

Min 6 pcs :  Rp. 125.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM


Clayborne

UKURAN
TINGGI : 37 CM

LEBAR : 37 CM


Harga   
Retail        :  Rp. 135.000,-
Min 3 pcs :  Rp. 125.000,-
Min 6 pcs :  Rp. 120.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM

Casanova


UKURAN
TINGGI : 25 CM

LEBAR : 34 CM
 

Harga   

Retail        :  Rp. 95.000,-

Min 3 pcs :  Rp. 85.000,-

Min 6 pcs :  Rp. 80.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAMAlmo

UKURAN
TINGGI : 37 CM

LEBAR : 35 CM
 


Harga   

Retail        :  Rp. 140.000,-

Min 3 pcs :  Rp. 130.000,-

Min 6 pcs :  Rp. 125.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAM


EverlyUKURAN
TINGGI : 25 CM

LEBAR : 34 CM
 

Harga   

Retail        :  Rp. 95.000,-

Min 3 pcs :  Rp. 85.000,-

Min 6 pcs :  Rp. 80.000,-
BAHAN KAIN KANVAS 
SABLON SABLON FOAMHalaman Selanjutnya

ANDA BERMINAT HUBUNGI
TASRIK ABDULOH
08975475779
atau
085780812288